Produkten

PRODUKTEN

TIMEPLAN FÖRENKLAR DITT ARBETE

Timeplan är ett webbaserat personal- och planeringssystem som hjälper våra kunder att schemalägga, tidsrapportera, hantera lön och kommunicera med sin personal på ett enkelt och optimalt sätt.

Timeplan ger dig som ansvarig översikt över hela personalstyrkan och du kan skräddarsy individuella scheman utifrån din verksamhets behov och dessa kan justeras vid tillfälliga behovsökningar eller minskningar. Genom en lättöverskådlig månadsöversikt kan du enkelt flytta pass mellan anställda, lägga ut behovsmallar och kommunicera med din personal, direkt i systemet. Semester och planerad frånvaro kan automatiseras direkt i grundschemat via förprogrammerade frånvarokoder och Timeplan kommunicerar med ert lönesystem så att semesterdagar och eventuell komp- eller flextid justeras utan extra arbete från dig som ansvarig.

Timeplan gör det enkelt att kontrollera personalutgifterna. Programmet stöder hela kedjan från schemaläggning till tidsregistrering. Du får även en översikt i realtid av personalkostnaderna som direkt-regleras av faktorer såsom kostnadsställen, kollektivavtal, OB och kostförmåner, alltmedan du arbetar i programmet.

Timeplan ligger i framkant vad gäller teknik och funktionalitet. Sedan 2006 har vi utvecklat en molnbaserad lösning vilket ger dig en effektiv, problemfri och mycket driftsäker miljö. Grundprodukten är kraftfull nog att hantera de mest personalintensiva och komplexa branscherna. Till det har vi en mängd tilläggsmoduler för att kunna anpassa Timeplan till just din verksamhet.

Schemaläggning

-Timeplan förenklar arbetet för dig som schemaläggare!

Du kan med några få klick få översikt över din verksamhet genom att planera grundscheman och individuella pass. Semesterplanering och sjukfrånvaro regleras enkelt i Timeplan och personalen ser sina scheman och tillgängliga extrapass direkt i mobilen eller via webben.

Timeplan ger dig en snabb överblick av behov och tillgänglighet. Du ser tydligt resurser och kostnader direkt i månadsöversikten.

Alltid rätt personal

Vid ökat personalbehov kan systemet rekommendera ersättare som har den kompetens som erfordras för just den befattningen. Timeplan matchar också dina behov med anställdas tillgänglighet.

Tidsredovisning

-Få full kontroll på personal och budget

Du kan själv välja om du vill att dina anställda ska tidsrapportera på webben eller via stämplingsterminaler. Våra stämplingsterminaler är mycket enkla att hantera och gör att tidsregistreringen sker automatiskt och som ansvarig får du på så vis full kontroll på timmar och personalkostnader.

Du vet alltid vilka som är i tjänst

I Timeplans dagsöversikt får du en snabb och överskådlig bild av arbetsplatsens bemanningssituation. Medarbetarna visas med olika färgkoder beroende på uppgift och kostnadsställe och du ser också vilka som är på semester, sjuka eller frånvarande av annan orsak.

Kommunikation – Sms, mail eller direkt i Appen

-Verksamhetens behov är precis som personalens tillgänglighet i ständig förändring.

Med Timeplan blir det lättare att snabbt få ut information till alla anställda. Förutom att alla ser sitt grundschema, kan du planera in och föreslå nya pass för dina anställda som kan tacka ja eller nej direkt i mobilen.  Det är också enkelt att hantera ledighetsansökningar och byta pass mellan anställda med kort varsel.

Rapporter

– Förbättra din lönsamhet med effektiv ekonomistyrning

Timeplan har många uppskattade rapporter som ger dig en komplett överblick av din verksamhet så att du lättare kan planera för framtiden. Du kan själv anpassa och ställa in tidsintervallerna i rapporterna så att de passar just dig och din verksamhet. Självklart är alla rapporter fullt integrerade med Excel om du vill göra en vidare analys.

MODULER

Schemaläggning

Schemaläggning är enkelt med Timeplan

Översikt över personalkostnaderna

Modulen hjälper dig att se den faktiska personalkostnaden för planerad och arbetad tid

Webbapp för personalen

Enkel kommunikation, hantering av schema och pass för samtliga anställda

Biometrisk identifiering

Som tillval på våra registreringsterminaler finns identifiering med fingeravtryck för in- och utloggning av personal

Personalens utrustning och kompetens

Timeplan matchar medarbetare med kompetenskrav

Rapportgenerator för Excel

Modulen är framtagen som ett komplement till rapporterna som finns i Timeplan

PDF-rapporter för Visitas avtal

Timeplan utgår från de PDF-blanketter som Visita har tagit fram för de olika avtalsområdena

Självregistrering av nyanställda

Modulen är till för att underlätta administrationen av personal på korttidskontrakt under intensiva perioder