Restaurang

RESTAURANG

RESTAURANG

Restauranger är en utmanande verksamhet att planera och många produkter på marknaden saknar flexibiliteten och strukturen för att hantera branschens alla utmaningar. Med långa arbetspass, heltids- och deltidsanställda att hantera för en perfekt bemanning alla dagar i veckan kan man som ansvarig känna sig trygg med Timeplan då vårt schemaläggningsverktyg underlättar ditt arbete så att du alltid har rätt personal på rätt plats vid rätt tid! Webappen ger dig möjlighet att snabbt kalla in extra resurser vid behov och personalen kan följa din planering direkt i sin mobil. Den elektroniska personalliggaren registrerar alla medarbetare som befinner sig på arbetsplatsen och är godkänd som ett substitut för Skatteverkets ”gröna bok”.

Rekommenderade moduler

Schemaläggning

Schemaläggning är enkelt med Timeplan

Översikt över personalkostnaderna

Modulen hjälper dig att se den faktiska personalkostnaden för planerad och arbetad tid

Biometrisk identifiering

Som tillval på våra registreringsterminaler finns identifiering med fingeravtryck för in- och utloggning av personal

Webbapp för personalen

Enkel kommunikation, hantering av schema och pass för samtliga anställda

PDF-rapporter för Visitas avtal

Timeplan utgår från de PDF-blanketter som Visita har tagit fram för de olika avtalsområdena

Kundexempel