Vård och Omsorg

VÅRD OCH OMSORG

VÅRD OCH OMSORG

Inom vård och omsorg är personalplanering av största vikt. Schemaläggningen är komplex men med Timeplan får du en tydlig översikt som inkluderar både projicerat och verkligt utfall. Systemet hanterar även frånvaro, schemaändringar och övertid på ett smidigt sätt som ger dig som ansvarig full kontroll över allt som rör din personal och du kan enkelt följa upp verksamheten genom ett stort antal rapporter.

Rekommenderade moduler

Schemaläggning

Schemaläggning är enkelt med Timeplan

Personalens utrustning och kompetens

Timeplan matchar medarbetare med kompetenskrav

Webbapp för personalen

Enkel kommunikation, hantering av schema och pass för samtliga anställda

Översikt över personalkostnaderna

Modulen hjälper dig att se den faktiska personalkostnaden för planerad och arbetad tid